دانلود پکیج نسخه PDF
 

خدمات سفارت

Nov-Dec 2015

تعیین وقت سفارت آمریکا در دبی ایروان - آنکارا
نوع و مدت زمان مورد نیاز جهت انجام خدمات و تحویل مدارک تعرفه خدمات بابت هر نفر
هزینه تعیین وقت 35دلار
هزینه تعیین وقت فوری 60 دلار
انجام واریزی سفارت بصورت آنلاین 170 دلار
تکمیل فرم DS 160 20 دلار
انجام واریزی SEVIS جهت اخذ ویزای دانشجویی 40دلار + SEVIS FEE
تعیین وقت سفارت انگلیس در امارات و ترکیه هزینه شامل تعیین وقت , تکمیل فرم و انجام واریزی سفارت
جهت اخذ ویزا توریستی 6 ماهه 220 دلار
جهت اخذ ویزا توریستی 2 ساله 610 دلار
جهت اخذ ویزا توریستی 5 ساله 1035 دلار
جهت اخذ ویزای دانشجویی 620 دلار
خدمات مربوط به سفارت کانادا در ترکیه
تکمیل فرم های تقاضای ویزای کانادا به همراه تعیین وقت انگشت نگاری 20 دلار
انجام واریزی سفارت (100 دلار) و هزینه انگشت نگاری (85 دلار) در بانک در ترکیه 230 دلار
ثبت نام انلاین شامل اپلود مدارک ، تکمیل فرم ،انجام واریزی سفارت 295 دلار
شرح خدمات شهر زمان ارسال مدت زمان لازم تعرفه خدمات
 
 
پیکاپ پاسپورت امریکا
دبی
 
شنبه تا پنج شنبه
10 تا 15 روز کاری 170.000
ابوظبی 15 تا 20روز کاری 270.000
ایروان چهار شنبه هر هفته 10 روز کاری 170.000
انکارا یکشنبه و چهارشنبه 15 تا 20 روز کاری 570.000
 
 
پیکاپ پاسپورت کانادا
انکارا توریستی
 
یکشنبه و چهار شنبه
7 روز کاری 170.000
انکارا - مهاجرتی 7 روز کاری 240.000
دبی شنبه و پنج شنبه 15 تا 20 روز کاری 170.000
ابوظبی شنبه و پنج شنبه 15 تا 20 روز کاری 370.000
 
 
پیکاپ پاسپورت انگلیس
انکارا یکشنبه و چهارشنبه 7 روز کاری 220.000
استانبول یکشنبه و چهارشنبه 7 روز کاری 370.000
دبی شنبه تا پنج شنبه 10 تا 15 روز کاری 220.000
ابوظبی شنبه تا پنج شنبه 10 تا 15 روز کاری 370.000