شایان ذکر است مطالب درج شده در این قسمت از سایت اینترنتی شرکت هواپیمایی ماهان بر گرفته شده و کلیه حقوق مطالب برای شرکت هواپیمایی ماهان محفوظ می باشد.این مطالب صرفا جهت آگاهی بیشتر مسافران می باشد.

 

 
اطلاعات پزشکی

راهنمای پزشکی حمل و نقل هوایی بیماران:

اغلب قریب به اتفاق مسافران که در وضعیت سلامتی بالنسبه متوسطی قرار دارند پرواز و مسافرت هوایی را بخوبی تحمل نموده و مشکلی از این جهت برایشان ایجاد نمی گردد. بیمارانی که اقدام به مسافرت از طریق هوا می نمایند نیز به دو دسته کلی تقسیم می شوند: گروه اول افرادی که سفر آنان نسبت به بیماریشان تصادفی است و برای زیارت ، سیاحت و....اقدام به سفر هوایی می نمایند. بیشتر بیماران در این گروه قرار گرفته و معمولا مشکلی از جهت پرواز برایشان ایجاد نمی شود. گروه دوم افرادی هستند که بیماری علت اصلی سفرشان بوده و جهت درمان یا اخذ مشاوره تخصصی و... اقدام به سفر می نمایند. این دسته از بیماران هرچند گروه بسیار کوچکی از مسافران هوایی را تشکیل می دهند لیکن معمولا" قادر به مراقبت از خود در طول پرواز نبوده و نیاز به همراه دارند . همچنین شرایط پرواز می تواند به طور بالقوه اثرات سوئی را بر بیماری و وضعیت ایشان ایجاد نماید. به طور کلی کلیه بیمارانی که در شرایط حاد و بی ثباتی قرار دارند ملزم به اخذ مجوز پزشکی جهت انجام مسافرت هوایی خود می باشند. واحد پزشکی هوایی شرکت های هواپیمایی مسئول تصمیم گیری در قبال این دسته از مسافران بوده و تنها این بخش است که میتواند مجوز سفر هوایی برای بیماران را صادر و مشخص نماید که بیمار تحت چه شرایط و با چه تسهیلات یا محدودیت هایی می تواند مبادرت به مسافرت هوایی نماید. در این میان نظر پزشک معالج تنها در حد یک توصیه قابل تامل بوده و تصمیم گیری قطعی برعهده بخش پزشکی هوایی می باشد.

 

به طور کلی اخذ مجوز پزشکی جهت پرواز برای افرادی که دارای مشکلات ذیل می باشند الزامی است:

تغییرات فیزیولوزیک ایجاد شده تحت تاثیر عواملی چون کاهش فشار و اکسیژن ،شدت یافته و می تواند سبب بحرانی شدن وضعیت بیماران مستعد گردد. همچنین محدودیت های فیزیکی کابین هواپیما و عوارض و هیجانات روانی ایجاد شده در اثر پرواز می تواند مشکل آفرین گردد.


مسافران بیماری که نیاز به اخذ مجوز پزشکی ندارند:


بارداری:


موارد ممنوعیت پرواز:


به طور خلاصه مسافرین بیمار بایستی:

 
آدرس مرکز پزشکی ماهان : ابتدای اتوبان تهران , کرج، خیابان آزادگان ، جنب دادسرای اطفال، پلاک 14, مرکز پزشک هوایی ماهان , دکتر کورش سلیمانی
تلفن تماس: 02148384601
فکس: 02148382604