گشت شامل بازدید از مجموعه پاسارگاد شیراز
روزهای هفته محل شروع محل خاتمه ساعت شروع
شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه
سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه
هتل محل اقامت هتل محل اقامت 00 : 09
مدت برنامه خدمات   قوانین و مقررات
4 ساعت ترانسفر رفت و برگشت ، ليدر تور   ساعت شروع گشت با لیدر تور هماهنگ شود .
 

 

گشت شامل بازدید از مجموعه پاسارگاد شیراز