مجتمع تجاری پروما، مجتمع الماس شرق الماس شرق، بازار بین الملل، مجتمع زیست خاور
# نام آدرس
1 مجتمع الماس شرق انتهای بلوار خیام
2 بازار بین الملل انتهای خیابان خیام شریعتی
3 مجتمع تجاری پروما میدان جانباز
4 برج تجاری آلتون خیابان دانشگاه بین دانشگاه 22 و 23
5 بازارهای فرش خیابان امام خمینی ، خ آزادی ، خ خسروی نو
6 صنایع دستی کوهسنگی پارک کوهسنگی
7 بازار سعدی خیابان سعدی
8 بازار پیرپالاندوز اول خیابان نواب صفوی
9 بازار روسها انتهای بزرگراه خیام
10 پاساژ فیروزه چهار راه شهدا
11 بازار گوهرشاد بلوار سازمان آب
12 بازار طلاب سی متری طلاب
13 بازار خاتون خیابان دانشگاه ، چهارراه دکترا
14 بازار طلافروشان خیابان امام خمینی - چهارطبقه
15 بازار موبایل خیابان احمد آباد
16 بازار خودرو بلوار فرودگاه کمپ زائر
17 نمایشگاه گل وگیاه آستان قدس میدان فلسطین