گشت داخل شهر شامل:بازديد از حافظيه،سعديه،باغ ارم،باغ جهان نما،دروازه قرآن،خواجوي کرماني گشت خارج شهر شامل:بازديد از تخت جمشيد،نقش رجب،نقش رستم ترانسفر رفت و برگشت،پرداخت وروديه ها و ليدر تور هرينه براي کودکان بالاي پنج سال به صورت کامل محاسبه ميگردد.
روزهای هفته محل شروع محل خاتمه ساعت شروع
شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه
سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه
هتل محل اقامت هتل محل اقامت 00 : 09
مدت برنامه خدمات   قوانین و مقررات
6 ساعت ترانسفر رفت و برگشت ، پرداخت وروديه هاي جاذبه هاي گردشگري ، ليدر تور   ساعت شروع گشت با لیدر تور هماهنگ شود .
 

جاذبه ها :

حافظيه و سعدیه ، باغ ارم ، ‌ باغ جهان نما ، دروازه قرآن ، خواجوي کرماني ، تخت جمشيد ، نقش رجب ، نقش رستم