# نام آدرس
1 مجتمع تجاری ستاره فارس خیابان عفیف آباد
2 مجتمع تجاری سینا بلوار مطهری
3 مجتمع تجاری گاندی بلوار معالی آباد
4 پاساژ شهر شب خیابان کریم خان زند
5 پاساژ بحرینی خیابان کریم خان زند
6 پاساژ ژرمن خیابان کریم خان زند
7 پاساژ مرکز خرید شیراز خیابان قصردشت
8 پاساژ ایران زمین خیابان انقلاب - چهاراه حسینیه 1 خرداد
9 پاساژ ولیعصر میدان ولیعصر
10 مرکز خرید فارس خیابان توحید
11 پاساژ جام جم خیابان زند
12 پاساژ هدیش فارس خیابان احدی سر دزک
13 پاساژ کورش خیابان قصردشت
14 پاساژ انتظاری فلکه گاز
15 پاساژ سپهر چهارراه خیرات
16 پاساژ صدف لطفعلی خان زند
17 ایران پاساژ خیابان سی متری سینما سعدی