اطلاعات شخصی
بارگذاری عکس
معرف شما :
نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره ملی :
تاریخ تولد :
محل تولد :
وضعیت تاهل :
مجرد متاهل
موبایل :
تلفن منزل :
تلفن محل کار :
ایمیل :
آدرس محل سکونت :
کد پستی :
سوابق تحصیلی
دوره موسسه رشته تحصیلی شروع پایان
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
راهنمای تور
مدیر فنی
وضعیت فعلی تحصیلی :
توضیحات :
سوابق کاری
نام شرکت شروع پایان سمت حقوق تلفن علت ترک کار
حقوق درخواستی :
توضیحات :
مهارت زبان انگلیسی
مهارت عالی خوب متوسط ضعیف
خواندن
نوشتن
مکالمه
سایر زبان هایی که تسلط دارید :
مهارت های نرم افزاری
نرم افزار عالی خوب متوسط ضعیف
Word
Excel
Outlook
سایر نرم افزارهایی که تسلط دارید :
سوالات اختصاصی
  • آیا سابقه بیماری خاص و نقص عضو دارید و یا دارو مصرف می کنید؟ خیر بلی
  • آیا افرادی تحت تکفل شما هستند و یا هزینه ای در این رابطه دارید؟ خیر بلی
  • آیا عزیمت به ماموریت های کوتاه مدت خارجی از شهر برای شما وجود دارد؟ خیر بلی
  • آیا شرکت می تواند با کارفرماهای شما و یا دوستان شما تماس بگیرد؟ خیر بلی
  • تفریحات و اوقات فراغت شما چیست؟
تجربه های سفر
  • کشورهایی که تا کنون سفرکرده اید ( با ارائه ویزا)
  • شهرهای ایران که تا کنون سفر کرده اید
  • درصورتی که راهنمای تور هستید، تجربیات خود را بنویسید