تور 7 شب و 8 روز پاتایا(ویژه بهار)

تور 7 شب و 8 روز پوکت (ویژه تابستان 98)

3 شب بانکوک و 4 شب پاتایا (ویژه تابستان 98)

3 شب بانکوک و 4 شب پوکت (ویژه تیر 98)

تور بانکوک 7 شب و 8 روز(ویژه تابستان 98)