تور کوالالامپور 7شب و 8 روز (ویژه آبان ماه 98)

4شب کوالالامپور و 3شب سنگاپور (ویژه آبان ماه 98)

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی (ویژه آبان ماه 98)