تور کوالالامپور 7شب و 8 روز

4شب کوالالامپور و 3شب سنگاپور

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی

4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ