تور کوالالامپور 7شب و 8 روز (ویژه نوروز 99)

تور کوالالامپور و سنگاپور (ویژه نوروز 99)

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی (ویژه نوروز 99)

کوالالامپور و پنانگ (ویژه نوروز 99)