گشت شامل : بازديد از ناريين قلعه ، کبوتر خانه ، کاروان سراي شاه عباسي ، چاپار خانه ، يخچال کشتي ، آب انبار کلار و صنايع دستي سفال و سراميک ترانسفر رفت و برگشت ، پرداخت وروديه ها و ليدر تور هرينه براي کودکان بالاي پنج سال به صورت کامل محاسبه ميگردد .
روزهای هفته محل شروع محل خاتمه ساعت شروع
شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه
سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه
هتل محل اقامت هتل محل اقامت 00 : 09
مدت برنامه خدمات   قوانین و مقررات
5 ساعت ترانسفر رفت و برگشت،پرداخت وروديه ها و ليدر تور   ساعت شروع گشت با لیدر تور هماهنگ شود .
 

جاذبه ها :

بازديد از ناريين قلعه،کبوتر خانه،کاروان سراي شاه عباسي،چاپار خانه،يخچال کشتي،آب انبار کلار و صنايع دستي سفال و سراميک

 ناريين قلعه ، naryin ghalee
کبوترخانه ، kabootarkhaneh
چاپار خانه ، chaparkhaneh