گشت شامل: بازديد ازکاخ چهل ستون،کاخ عالي قاپو،مسجد امام و شيخ لطف الله،کليساي وانگ،سي و سه پل،کاخ هشت بهشت و پل خواجو ترانسفر رفت و برگشت،پرداخت وروديه ها و ليدر تور هرينه براي کودکان بالاي پنج سال به صورت کامل محاسبه ميگردد.
روزهای هفته محل شروع محل خاتمه ساعت شروع
شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه
سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه
هتل محل اقامت هتل محل اقامت 00 : 09
مدت برنامه خدمات   قوانین و مقررات
6 ساعت ترانسفر رفت و برگشت،پرداخت وروديه ها و ليدر تور   ساعت شروع گشت با لیدر تور هماهنگ شود .
 

جاذبه ها :

کاخ چهل ستون ، عمارت عالي قاپو ، ‌ مسجد امام ، مسجد شيخ لطف اله